Staten tilbyr reindriften 188 millioner kroner

foto