Krever kartlegging av samiske kulturminner før utvidelse av kraftverk