Investerer 14 millioner i ny teknologi på slakteriet