Fra desember 2022 til desember 2023 har prisene på mat og drikke steget med 8,9 prosent. Samlet prisvekst for denne tolvmånedersperioden endte på 4,8 prosent. Tolvmånedersveksten er uendret fra november.

– Prisveksten på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsetter å være det som bidrar mest til at tolvmånedersveksten i KPI holder seg på et høyt nivå, sier seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.

Den såkalte kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er priser justert for avgiftsendringer og uten energivarer, steg 5,5 prosent i samme periode, ned fra 5,8 prosent i november. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn Norges Bank ventet, noe som kan bety rentekutt.

Tror på rentekurs allerede i mars

– Inflasjonen holder seg ubehagelig høyt for Norges Bank, men er i tråd med deres prognoser. Det viktigste er at kjerneinflasjonen faller videre. Hvis det fortsetter i samme tempo, åpnes det for rentekutt i mars, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Ifølge markedet er det 50 prosent sjanse for at renten kuttes på rentemøtet i mars. Forutsetningen er at kronekursen ikke svekker seg markert fra dagens nivå.

Venter til september

Seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets venter lavere inflasjonstall i månedene som kommer enn det Norges Bank anslo i desember, men han tror ikke på rentekutt før i september.

– Dagens tall, sammen med en 3.5 prosent sterkere krone enn ventet av Norges Bank, peker mot et raskere rentekutt enn Norges Bank signaliserte på desembermøtet. Vi ser det første rentekuttet i september 2024, mens sentralbanken varslet at første rentekutt skulle komme etter høsten, spår Cekov.

Analysen fra DNB Markets er den samme.

– Dette støtter godt opp om våre forventninger om snarlige rentekutt fra Norges Bank, skriver DNBs makroanalytiker Kelly K. Chen i sin morgenrapport onsdag.

Neste rentemøte er om to uker.

Ny rekord for kjerneinflasjonen

Årsveksten i KPI i 2023 endte på 5,5 prosent. Dette skiller seg fra tolvmånedersveksten i desember, som måler desember 2023 mot desember 2022.

Årsveksten i kjerneinflasjonen endte på 6,2 prosent i 2023, som er det høyeste som har vært registrert noen gang for denne indeksen. Dette er hele 2,3 prosentpoeng høyere enn den forrige toppnoteringen i 2022 da veksten var på 3,9 prosent.