Stengt E6 og kaos på Rv30: Ber tungtrafikken dra om Molde