652 skoleelever svarte i stor ungdomssjekk: Livet vårt er bra!