Disse seks vil ta over for Raymond som villreinsenter-sjef