Frykter uro og spetakkel med ny reindriftslov

foto