1,5 millioner i støtte til ungdom i sommerjobb

foto