Mattilsynet finner regelbrudd i nesten halvparten av tilsynssakene de oppretter i pelsdyrnæringa. De mener det er vanskelig å sikre god dyrevelferd hos oppdretterne.

–Minkburene er for små for å gi dyrene et interessant miljø og utvikle naturlig adferd, sier seksjonsleder for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud til NRK.

Hun reagerer på at de fortsatt finner gårder med alvorlig skadde dyr. Nylig fikk en oppdretter i Rogaland en bot på 30.000 kroner for store sårskader på mink.

–Ikke positive tall

Oppdal er Norges største pelsdyrkommune med rundt 80 årsverk og nærmere 100 millioner kroner i omsetning. Her er næringen basert på rev. Det finnes ikke minkoppdrettere i Oppdal.

–Dette er ikke positive tall for oss. Hele pelsdyrnæringa blir ofte rammet når man finner avvik i farmene, forteller pelsdyroppdretter og nestleder i Fjellregionen pelsdyralslag, Knut Haugland, til Opdalingen.

Han mener likevel at man alltid vil finne skader på dyr i pelsdyrnæringen, på samme måte som man gjør det i andre landbruksnæringer.

–Men det må ikke være et skalkeskjul for å prøve å lure seg unna. Spørsmålet er om vi har god nok oppfølging. Når Mattilsynet finner avvik har ikke ting blitt fulgt opp, sier Haugland, som mener dyrevelferden i Norge generelt er god.

Savner mer forskning

Pelsdyroppdretteren etterlyser mer detaljer i tilsynssakene til Mattilsynet.

–Hva går regelbruddene ut på? Er det dyrehelse eller byggtekniske avvik? Det er to forskjellige ting.

–Henger ikke de to tingene sammen?

–Nei, ikke nødvendigvis. Det kan for eksempel være et avvik på utgjerdet rundt farmen. Vi må skille dette, sier han.

Selv om det stadig forskes på næringa, etterlyser Haugland enda mer forskning.

–Vi oppdrettere vil fortsette å utvikle oss, men da må det mer forskning til, mener han.

Fremtiden for norsk pelsdyrnæring avgjøres i november. Da kommer stortingsmeldingen fra Landbruksdepartementet som avgjør om pelsdyroppdrett skal forbys eller om departementet går inn for en bærekraftig utvikling.

–Det er kjedelig at denne statistikken kommer opp nå før stortingsmeldingen. Men jeg tror det er en framtid for norsk pelsdyrnæring, forteller Haugland, som tror det vil komme nye krav til oppdretterne.

–Det er viktig at vi blir konkurransedyktig med oppdretterne i utlandet. Skal pelsprisen her til lands stige med 200 kroner har vi ikke mulighet til å konkurrere mot resten av de store produsentene, mener han.

Fem inspeksjoner i Gauldal

Seksjonssjef ved seksjon dyr og slakteritilsyn i Mattilsynet Gauldal, Ingeborg Stavne, opplyser at de har gjennomført fem inspeksjoner i Gauldal i løpet av 2015 og hittil i år.

–Vi har ikke funnet avvik som har ført til virkemiddelbruk, sier hun og legger til:

–Det er likevel viktig å presisere at vi kun ser situasjonen i farmene når vi er der. Selv om vi ikke finner avvik, kan vi ikke garantere at det ikke finnes, forteller Stavne.