Kommunen anker løypekjennelse til Høyesterett

foto