Gården produserer eksklusivt kjøtt. Nå varsler Lars Erik nedslakting av 206 dyr. Kun én ting kan hindre det.

foto