Gir bygdas ungdom en gratis skidag, men kutter i pengestøtten