Byggeboomen i Oppdal er slett ingen tilfeldighet

foto