Kombinasjonen av praktiske og teoretiske fag er gull verdt