Terrengen AS har lange tradisjoner der kjernevirksomheten erproduksjon av hjelpemiddelet Terrengen. Bedriften driver ogsålandbruksverksted og foretar service og reparasjoner på alle typerredskap og landbruksmaskiner samt tilbyr tekniske tjenester forlandbruket og resten av lokalbefolkningen. Terrengen produseres påStamnan i Rennebu, og leveres til NAV Hjelpemiddelsentral og privateover hele landet.

Nå ønsker firmaet og videreutvikle seg, slikat Terrengen fortsatt skal være ett produkt som vil væremarkedsledende innen terrenggående rullestoler.

Erling Grøtte har sittet som daglig leder i Terrengen AS på Stamnan i Rennebu de siste tre årene. På denne tiden har bedriften snudd negative tall til overskudd, og opplever stadig økende interesse for sine tjenester. Nå søker Grøtte nye utfordringer.

- Folk bytter jobb hele tiden, og det er overhodet ingen dramatikk i dette. Jeg går bare tilbake til den jobben jeg faktisk kan, sier han.

Den nye jobben det er snakk om, er ITB-ansvarlig i firmaet Hent i Trondheim.

- Kort fortalt handler det om automasjonsfaget i bygginstallasjoner. Jobben medfører en del pendling til Trondheim, men jeg vil også jobbe fra hjemekontoret i Rennebu. I tillegg vil arbeidsdagen medføre en del besøk på byggeplasser, sier han.

Terrengen har i dag tre ansatte., og bedriften ser med optimisme på fremtiden.

- Det er stor interesse for Terrengen, vi har økt omsetningen og vil gjerne øke den enda mer. jeg oppfordrer derfor folk til å søke på en spennende jobb, sier Erling Grøtte.