Har utviklet et nytt produkt som er etterspurt av flere land

foto
Foto: Katrine Silseth Naas