Har utviklet et nytt produkt som er etterspurt av flere land