Nøkternt budsjett, men med rom for store investeringer