Villrein og villaks ny på rødlista – er nær truet

Villreinen i Norge er nå nær truet ifølge den nye rødlista fra Artsdatabanken. Foto: Per Jordhøy