Vil stramme inn lovverket, men ser på unntak for handikappede på el-scooter

foto