Får ny hall, kantine og klasserom: OVS bygger ut for 150 mill.

foto