Dette bygget blir ledig neste år. Eieren har ikke avgjort hva som skjer med kremtomta.

Det tidligere meieribygget ligger på ei 9,9 mål stor tomt nedenfor Høgmovegen. Her fotografert fra Nyvegen, nærmest Høgvangparken i Oppdal sentrum. Foto: Morgan Frelsøy