Forrige uke hadde kommunestyret i Rennebu temamøte om oppvekst. Ruth Kvam Grøtte fra Voll barnehage, Marta Haga fra Vonheim barnehage og Gerd Staverløkk fra Rennebu barne- og ungdomsskole var til stede på møtet for å gi informasjon om de to barnehagene og nyskolen.

– Ettersom det har vært en del endringer i skolestrukturen synes vi det er greit at kommunestyret får litt informasjon om hva som har skjedd, sa konstituert rådmann Lill Hemmingens Bøe.

– Spesiell høst for Voll barnehage

Barnehagestyrer Ruth Kvam Grøtte startet møtet med å presentere barnehagen på Voll. I høst startet de opp med 29 barn, ni jenter og 20 gutter. I tillegg har to barn søkt om plass og fire har vist interesse for å søke. Dette betyr at barnehagen kan bli full på nyåret. Den er godkjent for 36 barn.

– Vi følger vi er godt i gang, selv om det har vært en spesiell høst. Det er litt trist at det ikke er like mye liv i skolebygget, men vi har valgt å se positivt på det. Vi er motivert til å gjøre en god jobb ut fra forutsetningene, fortalte Kvam Grøtte.

Barnehagen har tatt i bruk ledige lokaler på den gamle skolen. De har blant annet fått et større møterom og toalett til begge kjønn.

– Vi ønsker å ha fokus på det faglige. Vi har et godt samarbeid med Vonheim barnehage, og det ønsker vi å utvide enda mer, sa hun.

Vonheim barnehage må utvide

I september er det 44 barn på plass i Vonheim barnehage på Berkåk. Barnehagen som tidligere het Innset og Vonheim barnehage, har til sammen fire avdelinger.

– Det gledelige er at barnetallet øker utover høsten. I januar blir vi totalt 52 barn. Det gjør at vi må utvide til fem avdelinger og ansette to nye fagarbeidere, opplyste barnehagestyrer Marta Haga.

I barnehagen går det 33 barn med norsk som morsmål. 19 barn har minoritetsspråklig bakgrunn, og utgjør 36,5 prosent av alle barna.

– Jeg liker å betegne oss selv som en flerkulturell barnehage. Vi har etter hvert skaffet oss en del erfaringer og kunnskap om språk, men vi har behov for mer kompetanse, sa hun.

Ifølge Haga er det ikke lett for barna å lære seg et nytt språk. Mange lærer å si ordene uten å forstå hva de betyr.

– Språket kommer ikke av seg selv bare ved å være sammen med norske barn. Det handler om systematisk arbeid og holdninger hos personalet. Vi har fått utrolig god hjelp av flyktningtjenesten, fortalte hun.

God start for nyskolen

Rektor Gerd Staverløkk ved Rennebu barne- og ungdomsskole kunne fortelle at oppstarten av nyskolen med 296 elever og 60 ansatte har gått over all forventning.

– Helt siden første planleggingsdag har stemningen vært kjempegod. Vi skal være en god skole for alle barn i Rennebu, og ute i friminuttene og i klasserommene ser vi allerede at vi er det, sa Staverløkk.

Hun forteller at de har fokus på å være tett på elevene og spørre dem om de trives.

– Barna fra Berkåk sier at skolehverdagen har blitt bedre etter at det kom nye barn med samme interesser. Tilbakemeldinger fra lærerne viser også at elevene fra kretsene har ført til noe positivt, fortalte hun.

Den eneste utfordringen etter skolestart har vært ordningen med skolebuss.

– Skoleskyss er interessant hvert år. Det er ikke bestandig AtB setter opp holdeplassene der folk bor. Alt var ikke på plass første uka, men busselskapet har justert seg inn etter hvert, sa Staverløkk.

Må bedre skoleresultatene

Staverløkk poengterte at de har flere ting å ta tak i når det gjelder å bedre resultatene til barna på nasjonale prøver og eksamener. Rennebu ligger under landsgjennomsnittet og forskjellen mellom jentene og guttene er for stor.

– Dette er ikke noe som vil endre seg over natta, men med god trivsel er jeg sikker på at læringen også blir bedre. Vi må gå små skritt i riktig retning fremfor å ta store kenguruhopp, mente rektoren.

Frafallsprosenten til videregående skole er også altfor høy i kommunen.

– For å løse disse utfordringene må vi spille på lag. Arbeidet starter tidlig, og jeg tror vi må sørge for mer praktisk tilnærming i fagene, mente rektoren.