Nå leser 7 av 10 i Oppdal og Rennebu Opdalingen på nett, lesebrett og mobil hver uke. Dette viser ferske tall fra Polaris Media. Opp-avisa scorer 10 prosentpoeng dårligere enn Opdalingen på målingen som ble foretatt i august. Faktisk scorer VG.no bedre enn Opp, riksavisa har en dekning på 63 prosent i Oppdal og Rennebu. Dersom man bare ser på Oppdal, så har Opp 55 prosent dekning mot Opdalingens 50. Facebook er størst av alle, med 74 prosents dekning.

Målingene viser at når det gjelder daglig lesing ligger Opdalingen nå på 49 prosent. Det er to prosent svakere enn for et halvt år siden. Opp-avisa faller tre ganger så mye, fra 48 til 42 prosent, og er dermed også her mindre enn VG som faller fra 57 til 43 prosent. NRKs nettavis faller fra 38 til 33 prosent. Opdalingen.no er dermed størst når det gjelder personer som i Oppdal og Rennebu er innom nettavisa daglig.

Tydelig tendens

Den samme undersøkelsen viser også trenden de siste 18 månedene når det gjelder bruk av nettavisa. Når det gjelder daglig lesing i forhold til ukentlig dekning, faller Opp-avisa fra 85 prosent i august 2015 og 81 prosent i februar 2016, til 73 prosent i august 2016. Opdalingen har i samme periode økt fra 63 og 69 prosent, og avisa er i dag likt med Opp-avisa med 73 prosent. På denne målingen faller VG, de er nå nede på 68 prosent.

Bevisst satsing

- Opdalingen har de siste 18 – 24 månedene satset bevisst på nettavisa, og det er naturligvis utrolig moro å se at innsatsen gir positive resultater. I tillegg til at vi tilbyr egen stillingskarusell for hele Midt-Norge, interaktiv værtjeneste og andre oppdaterte tjenester, så er det først og fremst innholdet som får leserne til å komme tilbake. Opdalingen som papiravis kommer ut to ganger i uka, opdalingen.no oppdateres hele tiden, hver eneste dag i uka, dag som natt dersom noe skjer, kommenterer ansvarlig redaktør Tore Aasheim.

Redaksjonell satsing

Nå skal Opdalingen satse enda sterkere på det redaksjonelle innholdet. Etter en teknisk omorganisering fra 1. oktober vil ansvarlig redaktør Tore Aasheim nå kun fokusere på det redaksjonelle innholdet i avisa, både på nett og papir.

- Dette kan vi gjøre fordi vi er en del av Polaris Media. Ressurspersoner i Trondheim tar seg av Excel-arkene, skjemaene, regnskap og byråkrati, slik at vi her i Oppdal kan fokusere på å lage en enda bedre lokalavis. Det er innholdet i avisa som avgjør om vi får lesere eller ikke, ikke hvem som betaler regningene og har ansvaret for det administrative.

Styreleder Henning Johansen går inn som daglig leder, etter samme modell som i Stjørdalens blad og Malvikbladet.

- Vi i redaksjonen er godt fornøyd med at sjefen har omorganisert, slik at han nå skal jobbe 100 prosent med det redaksjonelle innholdet. Vi gleder oss til å lage enda mer redaksjonelt stoff fra Oppdal og Rennebu, kommenterer tillitsvalgt Katrine Silseth Naas.

Papir holder stand

Framgangen på nett har heller ikke gått på bekostning av papiravisa.

Tall fra MBL viser at Opdalingen daglig har 7000 lesere, det samme som for ett år siden. De samme tallene viste at avisa har doblet antall lesere på mobil.

- Dette er selvsagt knallgode tall, men mediebransjen er i voldsom endring, og vi skal være ydmyke ovenfor gode resultat. Nå er det bare å brette om ermene og ta fatt på framtida, sier redaktør Aasheim.