Etablert bedrift med overbevisende evne til omstilling fikk høythengende pris