Etter flere år med underskudd har bedriften klart å snu trenden