Motstanderne av alkoholutkjøring fikk ikke viljen sin

foto