Felles oppfordring fra ordførere etter stort smitteutbrudd: Begrens reiser mellom våre kommuner