Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd (IKPR) tar grep for å løse sykepleiermangelen i de respektive kommunene.

Rådet er et samarbeid mellom Midtre Gauldal, Rennebu, Melhus, Holtålen, Røros og Oppdal kommune.

Etter ønske fra helseledere i kommunene i region Trøndelag Sør er planen nå å opprette en fleksibel sykepleierutdanning hvor søkere fra regionen har fortrinnsrett i opptaket.

– Vi samarbeider nå med Nord Universitet om å opprette nettopp en fleksibel, nettbasert sykepleierutdanning på deltid for søkere fra regionen. Oppstart er foreløpig planlagt til høsten 2024, sier Ola Øie, ordfører i Rennebu og medlem i IKPR i en pressemelding.

Infomøte

For interesserte blir det informasjonsmøte på pauserommet ved Oppdal helsesenter 22.mars. For de som eventuelt ikke har anledning eller mulighet til å møte opp fysisk, blir det mulig å følge informasjonen som blir gitt via Teams.

Fagutviklingssykepleier i Oppdal kommune, Jarbjørg Gunnes, sier til OPP at hun foreløpig ikke har alle detaljer rundt det faglige innholdet og studieopplegget.

– Dette vil komme på det digitale informasjonsmøtet som arrangeres av Nord Universitetet og Trøndelag Sør Interkommunalt politisk råd (IKPR).

Les mer om tilbudet på Oppdal kommunes hjemmeside.

Det er ikke første gang helsepersonell i regionen har kunnet ta utdanning gjennom undervisning via nettet. Også først på 2000-tallet ble det holdt desentralisert sykepleierutdanning og i 2017 ble et tilsvarende opplegg gjennomført via Studiesenteret Oppdal på Oppdal videregående skole.

– Opplegget vi nå drar igang er en komplett sykepleieutdanning fra begynnelse til ferdig bachelor grad over en fireårsperiode, opplyser Gunnes.

– Har du kjennskap til hvor mange som er interessert i dette utdanningstilbudet?

–Det er både ansatte som er i organisasjonen, og andre andre som ikke har noen utdanning innen helse. Vi ønsker å nå ut til flest mulig, så det er bare å møte opp på informasjonsmøtet, sier Gunnes.

– Behov for sykepleiere

Enhetsleder ved Oppdal helsesenter, Turi Teksum, bekrefter at hun har behov for flere fagfolk.

– Vi har samme behovet i Oppdal som i Norge for øvrig. Det er mangel på sykepleiere, slår Teksum fast, og sier det er særlig vanskelig å få tak i vikarer med sykepleierkompetanse.

– Det er utfordrende å ansette sykepleiere også i deltidsstillinger, men det jobber vi med i heltidskulturprosjektet vi har satt i gang. Det handler om å opprette store stillinger som er til å leve av og som og vil øke kvaliteten på tjenestene, sier Teksum til OPP.

Enhetslederen hilser initiativet fra det interkommunale politiske rådet om et desentralisert utdanningstilbud velkommen.

– Det er rift om sykepleiere, så dette synes vi er svært interessant.