En tredjedel av trafikkhendelsene lokalt er viltpåkjørsler