Mistet 80 år med minner da huset brant ned: – Jeg vasket skap da jeg hørte knitringen