Slutt med gratis levering av landbruksplast: – Vi skulle gjerne strukket oss enda lenger