Vil avvikle nasjonale prøver og eksamen i 10. klasse