Fire ungdommer ut av E6 i høy fart. Nå har sjåføren fått dommen