Med en spesialprodusert madrass skulle Oppdal få sin første sykebil

foto