Stoppet etter viltpåkjørsel, ble selv påkjørt bakfra

foto