Hytter er god business i Rennebu - her er inntektstoppene