Reduserer varaordføreren og kommuneoverlegens stillinger