Åtte millioner kroner til flomsikring - en god slump av pengene går til Oppdal

foto