- Vi er bedre forberedt om det skulle komme en ny koronabølge til høsten