Hovedaksjonær Kåre Moen innrømmer at han kanskje har sovet i timen, men han forteller samtidig at det ikke er blitt gjennomført styremøter i Vaktmformidling.no siden en gang i 2016. Han påstår også at det heller ikke ble styrebehandlet godkjent budsjett for 2017, og at regnskapet heller ikke levert og godkjent innen fristen.

Moen avviser bestemt at det er han som har begjært selskapet konkurs, men etter at han fikk tilgang til selskapets regnskap da han ble sittende igjen som eneste styremedlem, så han fort at selskapet hadde store likviditetsutfordringer.

Moen har som største aksjonær heller ikke vært med å søke støtte fra kommunen.

- Nei jeg tror ikke noe på de beregningene som er gjort når det gjelder økte inntekter gjennom det å holde vekterkurs. Vaktformidling.no fungerer mer som et skall for flere enkeltmannsforetak som henter ut inntektene via kursvirksomhet på Vaktformidling sine tillatelser. De er kursholderne og enkeltmannsforetakene som tjener mesteparten pengene, ikke Vaktformidling.no.

Moen poengterer også at datterselskapet Gorsetekra, som ble kjøpt opp av Vaktformidling.no for en stund tilbake har en sunn økonomi med svært lave utgifter. Datterselskapet har samme daglige leder som Vaktformidling.no.

Kåre Moen eier 52 prosent av aksjene i Vaktformidling.no, mens halvbrødrene Kenneth Selvåg og Roger Mogstad eier 24 prosent hver. Det er Selvåg og Mogstads mor, Mari Anne Mogstad som har jobbet som kontorleder for selskapet.

Det var kontorlederen som ringte opp hovedaksjonær Kåre Moen og første gang informerte han om at det var tatt ut konkursbegjæring for selskapet.

Dette skal ha skjedd etter at Opdalingen ringte opp styremedlem Asbjørn Liberg som heller ikke var klar over konkursbegjæringen, men som da umiddelbart tok kontakt med kontorlederen. Hun tok så kontakt med Moen og advarte han mot at det nå kanskje kom et oppslag i media om konkursbegjæringen.

Kåre Moen opplyser til Opdalingen at han siden 2016 har vært i kontakt med advokat for å få større kontroll på selskapet fordi han ikke var fornøyd med måten bedriften ble drevet på.