Geir Arild Espnes  er professor i Helsepsykologi ved NTNU, leder et av Europas fremste senter for helsefremmende forskning, og er på reise til utlandet minst en gang i uka. Likevel betegner han seg  som en typisk Sør-Trønder. Forklaring følger:

- Tre fjerdedeler av slekta er fra Frøya, selv er jeg født i Hemne, jobber i Trondheim og bor i Drivdalen. Jeg er veldig glad i alle disse plassene, sier han og forteller betegnende nok at så snart intervjuet er over, tar han med seg datteren til Gjevilvatnet på fisketur.

Espnes har som sagt jobbet, og jobber fortsatt mye internasjonalt, og sitter blant annet i det internasjonale rådet for universitetet i Papua Ny Guinea, har et gjesteproffesorat ved Australian National University og holder nå på å bygge opp en forskningsgruppe i Singapore. Alt bunnet i Senter for helsefremmende forskning ved NTNU, hvor han er faglig leder.

Se til Trøndelag

Det er faktisk tretten land som bruker det Espnes og hans kollegaer har jobbet med, nemlig "Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid - en arbeidsmetode for å velge, sette i verk og evaluere kunnskapsbaserte tiltak", slik at de kan bevare og utvikle best mulig helse i befolkningen. Når Trøndelag nå blir ett fylke, er det bestemt at det er denne modellen de vil jobbe etter.

- Dette medfører store prosjekt, medfører også masse reising til mange land i Europa, noe som gir meg et perspektiv på hvor godt vi har det i Norge, og hvor viktig det er å bevare velferdsstaten og muligheten til å bo hvor som helst i landet, sier han og er med det inne på selve kjernesaken til sitt partipolitiske ståsted.

Espnes sier at det å ha et godt lokaldemokrati handler om å bygge identitet - det å komme fra et sted. Hans møte med beduiner i Negevørkenen i Israel beskriver dette grunnleggende behovet vi mennesker har.

- Jeg har alltid vært opptatt av beduinenes kår i ørkenen, og har fått møte disse som mangler veier og det meste annet. Jeg spurte hvorfor de ikke bare flyttet, men da så de uforstående på meg, og forklarte at det er jo her forfedrene deres har bodd og at det er her de hører til. Om det er by eller bygd, alle lokalsamfunn er like viktig. Enda viktigere er det for en som reiser mye, å vite hvor man kommer fra, sier Espnes.

Et fantastisk liv - med nye muligheter

Men vi må tilbake til valget, og spørsmålet om en travel mann som ustanselig er på farten i inn- og utland, har tid til å sitte på Stortinget? Med fare for å ødelegge imaget som en uforbederlig optimist, har han forklaring på dette også. Det er verdt å merke seg at mannen knapt har rukket å bli 60 år, og at han etter eget utsagn både har en utmerket helse, og at formen er det han beskriver som akseptabel (han har nettopp deltatt i St. Olavsloppet).

- Jeg har fått levd et fantastisk liv, alle de folka jeg har møtt og som jeg føler omslutter meg, alle er de gode folk. Men så dukker det opp andre muligheter, og da må jeg bare gripe denne muligheten.  Nå er jeg opptatt av å komme inn på Stortinget. Det krever litt større oppslutning enn det vi har nå, men vi har mange gode saker, så ingen ting er avgjort, sier optimisten om egne sjanser til å gå inn dørene på Løvebakken til høsten.

Apropos valgkampsaker; Espnes trekker frem pendlernes vilkår, herunder økt satsing på Dovrebanen og at skolen må bli flinkere til å favne alle typer flinkheter som noe av det han brenner for.

- Jeg vil slåss for å øke frekvensen på Dovrebanen, og for folk i Oppdal og Rennebu må jo dette være midt i blinken. Det burde gå tog annenhver time mellom Oppdal og Namsos, det hadde bundet fylket mye mer sammen. Pendlerne må også få større fradrag for antall kilometer og grunnfradraget må bli mindre, sier han.

Senterpartiets andrekandidat for Sør-Trøndelag, synes dagens skole er blitt alt for teoretisk, og etterlyser større  anerkjennelse til de praktiske fagene.

- Vi må sette pris på praktisk flinkhet, sier han.

Refs av formannskapet

I innspurten før mandagens valg, har han fartet rundt både ved kysten og i innlandet, i stadig jakt etter potensielle velgere. Så ivrig er han til tider, at han til og med har fått skrape fra formannskapet.

- Vi skal helst holde oss ved valgkampbodene, men jeg fulgte etter folk bortover gata og argumenterte. Noe som bare er et uttrykk for at jeg er glad i mennesker, og glad i å snakke med dem. Jeg fikk advarsel for aggressiv markedsføring av Senterpartiet, og fikk beskjed fra formannskapet om at slik kan en ikke holde på, sier han og ler av det hele.

Espnes har altså tilhørlighet til både kystnære strøk og innlandet, men ser først og fremst på seg selv som Frøyværing. Noe som vistnok betyr en utadvendt og fremoverlent type.

- Men jeg vil få det beste ut av alt. Vi har ei seter som ligger 1000 meter over havet, jeg har leilighet i Trondheim, og bor i Drivdalen. Jeg er en internasjonal borger med lokal tilhørighet, sier Senterpartiets Geir Arild Espnes.