Nå skal overskuddsmassene i skiferindustrien brukes

foto