Åpnet forretning i Oppdal - snart kan det bli sammenslåing