Mener bønder utsetter sauene sine for unødig risiko

foto