- Vi rigger så raskt vi kan, i tilfelle det blåser opp

foto