Rykende uenige om hyttebremsing

Stortingskandidatene Geir Arild Espnes (Sp) og Tore Aasheim (SV) er uenige om hvem som bør legge føringer for videre hyttebygging i Oppdal.

Ordfører og fjerdekandidat for Sp i Sør Trøndelag, Geir Arild Espnes (t.v) og sjettekandidat for SV, Tore Aasheim, er enige om mye, men ikke om hvordan hyttebyggingen skal begrenses. Mandag møttes de til duell i Radio E6.  Foto: Per Ole Aalberg

Nyheter

– Det trengs sentrale føringer for byggingen av fritidsboliger i Oppdal og andre hyttekommuner, mener SVs sjettekandidat i Sør-Trøndelag, Tore Aasheim.