Vitnettsalget: Nå starter tautrekkingen om 62,6 mill.

Dersom politikerne sier ja til å selge resten av Vitnett til Neas Konsern AS, starter også tautrekkingen om 62,2 millioner kroner som havner i kommunekassa.

Forhandlingsutvalget i Oppdal kommune går inn for at Vitnett AS blir heleid av nordmørsselskapet Neas AS. Her er daglig leder i Vitnett, Stig Otto Strand (t.h.) og daglig leder i Neas AS, Jan Arve Korsfur da det ble kjent at Neas kjøpte halve selskapet vinteren 2019.  Foto: Morgan Frelsøy, arkiv

Nyheter

– Det er mange ting pengene kan brukes på, og jeg har mine tanker om det. Men først må vi høre om formannskapet er enig i avtalen. Slik svarer ordfører Geir Arild Espnes (Sp) på spørsmål om hva salgsinntektene skal brukes til.