Prissjokket på trevarer:

Avventer bygging av to nye hus

Den store prisoppgangen på trevarer skaper usikkerhet, nå frykter en lokal utbygger at han ikke får tak i materialer til to planlagte bygg.

Odd Erik Røhjell avventer nå byggingen av de to siste husene på Røddesnes-tomta.  Foto: Morgan Frelsøy

Nyheter

Odd Erik Røhjell har solgt tre av fire leiligheter i de to første byggene som nå bygges på Røddesnes-tomta i sentrum. Selv om det så langt har gått bra, medgir Røhjell at mye nå virker ganske usikkert.