Får ikke bygge ny seter og større hytter. Nå klager Kvam på avslaget.

Olav Kvam klager på avslagene politikerne ga ham på to søknader i samme møte.

Olav Kvam fotografert i Solgrenda før utbyggingen startet i hyttefeltet. I bakgrunnen ser vi Langodden der Kvam har seter der han ønsker å bygge nytt seterhus.  Foto: Per Ole Aalberg

Nyheter

Olav Kvam fikk blankt nei av politikerne både til å bygge større og tettere i Solgrenda hyttefelt – og erstatte ei vannskadet seter på Langodden.